Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | GIỚI THIỆU

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN PHÚ QUÝ VỚI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, PHONG TRÀO BẢO VỆ CHỦ QUYỀN AN NINH BIỂN, ĐẢO

3.4.2018 - 10:32

Trong những năm qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc” luôn được các cấp Hội CCB huyện đảo Phú Quý quan tâm, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, cựu chiến binh nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội... 


Huyện đảo Phú Quý được xác định là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong những năm qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc” luôn được các cấp Hội quan tâm, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, Cựu chiến binh nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội ở địa phương. Hàng năm các cấp hội từ huyện đến cơ sở đều có kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nhiều đợt học tập, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước có liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức Ngày “Biên phòng toàn dân” (03/3) và phối hợp với Công an tổ chức Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn dân cư (19/8)…Đặc biệt các cấp Hội đã phối hợp với Công an tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, Cựu chiến binh tham gia các mô hình an ninh trật tự do địa phương phát động như: mô hình “2 giữ về an ninh trật tự” (giữ người, giữ tài sản), Tổ “an ninh trật tự xe thồ tại Cảng”, Tổ Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương... Trong công tác quân sự - quốc phòng ở địa phương, Hội đã tích cực chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý xây dựng Kế hoạch phối hợp hoạt động hàng năm, trong đó đặc biệt chú trọng tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, Cựu chiến binh và nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về việc huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo hiện nay. Trong 05 năm qua, Hội đã phối hợp xây dựng 134 Tổ thuyền đoàn kết trên biển vừa đánh bắt hải sản vừa kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hàng năm vận động trên 250 hội viên là quân dự bị động viên tham gia huấn luyện, sẳn sàng động viên và tham gia diễn tập bảo vệ khu vực phòng thủ đảo, từ đó đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh của địa phương. Song song với đó các cấp Hội còn tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu cháy nổ, không sử dụng chất nổ, chất độc hại để đánh bắt hải sản trên biển, không khai thác hải sản vi phạm lãnh hải nước ngoài; tham gia Chương trình triển lãm “Bản đồ Trường Sa, Hoàng Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch phối hợp tổ chức tại huyện Phú Quý, thu hút 300 lượt cán bộ, hội viên tham gia, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, đồng thời khẳng định chủ quyền biển, Đảo Việt Nam ta.

Phú Quý từ lâu đời đã có truyền thống cần cù bám biển dài ngày, đoàn kết giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn. Từ khi có Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Phú Quý nói chung trong khai thác, đánh bắt hải sản; cùng với đó các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình hội viên đầu tư đóng mới tàu thuyền có công suất lớn vươn khơi bám biển dài ngày, vừa đánh bắt hải sản, kết hợp với bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc, đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của huyện nhà ngày càng phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân nói chung và hội viên, Cựu chiến binh nói riêng ngày càng cải thiện đáng kể. Có thể khẳng định rằng: phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả, góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội ở địa phương được ổn định. Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp Hội ở cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tổ chức tuần tra, tấn công trấn áp các băng nhóm hình thành trong thanh thiếu niên trong các đợt cao điểm (lễ, tết…); vận động hội viên tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn dân cư. Hội đã phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập 03 Tổ Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, gồm 35 thành viên là hội viên, Cựu chiến binh, Hội đã nhận giáo dục, cảm hóa 154 con, em hội viên có nguy cơ vi phạm pháp luật và người lầm lỗi trở về địa phương tiến bộ.

Ngoài ra, với chức năng, nhiệm vụ của Hội là tuyên truyền nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên hiểu biết về pháp luật, nhất là những văn bản có liên quan đến phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo. Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức được 07 lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật chuyên đề cho cán bộ, hội viên như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, Luật Phòng chống tội phạm, Luật Phòng, chống mua bán người…, có trên 1.000 lượt hội viên tham dự. Phối hợp với Quân sự vận động hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng là chủ phương tiện tàu thuyền, thu hút gần 450 hội viên tham dự, qua đó đã giúp cho cán bộ, hội viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh Biển, đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo trong các cấp Hội có lúc chưa thường xuyên, liên tục, chưa đi vào chiều sâu; vai trò nòng cốt của lực lượng cốt cán chính trị ở cơ sở có lúc, có nơi chưa mạnh. Nhận thức của một số hội viên Cựu chiến binh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm còn hạn chế.

Trong thời gian tới để phong trào toàn dân tham gia BVANTQ, phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc đạt hiệu quả, thiết thực các cấp Hội cần chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào, phát huy vai trò làm tham mưu của các lực lượng chức năng trong công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào; đặc biệt là phải phát huy tốt vai trò của lực lượng cốt cán chính trị, các hội viên tiêu biểu làm nòng cốt trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm. Phối hợp tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động của các mô hình “2 giữ” và mô hình Tổ Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, để phát triển, nhân rộng ra các địa bàn thôn, xóm. Thường xuyên vận động hội viên, Cựu chiến binh giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, gắn với phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao nhận thức của mọi người dân về tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác, từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

                                                                                                   Thanh Tâm

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK