Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 4 năm 2018

3.4.2018 - 10:34

Chương trình công tác tháng 4 năm 2018


Thứ hai

ngày 02

 

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan.

Thứ ba

ngày 03

 

Cả ngày

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề Lớp Trung cấp Lý luận chính trị (K81) tại huyện Bắc Bình.

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp chi ủy.

Thứ tư

ngày 04

 

Cả ngày

Đ/c Huỳnh Thái Dương tham gia Đoàn giám sát số 3 về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 617-KL/TU ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về chuyên đề “về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Thuận” tại La Gi.

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp chi bộ.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 4/2018

- Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp cơ quan.

Thứ năm

ngày 05

 

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp rút kinh nghiệm kỳ họp bất thường và thông qua nội dung kỳ họp thứ 6 – HĐND (khóa X).

- Đ/c Bùi Thế Nhân dự họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh.

Chiều

Tập thể Lãnh đạo Ban dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

Thứ sáu

ngày 06

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân họp với Phòng Lý luận chính trịVăn phòng bàn kịch bản Lễ tuyên dương, kịch bản phim điển hình tiên tiến.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Bắc Bình.

- Tập thể Lãnh đạo Ban dự Lễ ký kết với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên giáo và công tác tư tưởng, văn hóa.

Thứ hai

ngày 09

 

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Tập thể Lãnh đạo Ban, Phòng Lý luận chính trị và Văn phòng dự làm việc với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về việc chuẩn bị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thứ ba

ngày 10

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quí I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Đ/c Bùi Thế Nhân dự họp giao ban khối Đảng quý I/2018.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự họp giao ban công tác dân vận.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp Đoàn giám sát số 2 về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 617-KL/TU ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về chuyên đề “về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Thuận”

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự hội nghị góp ý dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao để thông qua tại kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIV.

Thứ tư, năm, sáu, bảy

ngày 11,12,13,14

Đ/c Huỳnh Thái Dương dự Hội nghị báo cáo viên và học tập kinh nghiệm công tác giảng dạy lý luận chính trị ở các tỉnh miền Tây.

Thứ tư

ngày 11

Cả ngày

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề tại Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Thứ năm,

ngày 12

Cả ngày

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì Đoàn giám sát số 2 về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 617-KL/TU ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về chuyên đề “ về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Thuận” tại huyện Tuy Phong.

Thứ năm

ngày 12

Cả ngày

Đ/c Bùi Thế Nhân họp Ban chấm điểm xét thăng hạng viên chức năm 2018

Chiều

- Đ/c Bùi Thế Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Chí Công, huyện Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Tập thể Lãnh đạo Ban, Phòng Thông tin công tác tuyên giáo và Văn phòng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa và Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh.

Thứ sáu

ngày 13

Cả ngày

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát và khảo sát tại huyện Tánh Linh.

- Tập thể Lãnh đạo Ban, Phòng Lịch sử Đảng và Văn phòng dự Hội thảo “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 1 (1930 – 1954)”, lần thứ 3.

Thứ bảy

ngày 14

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa  cùng Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tình hình thời sự Quý I cho cán bộ Câu lạc bộ hưu trí tỉnh.

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa  dự  tuyên truyền biển, đảo gắn với thu hút nguồn nhân lực của Hải quân tại trường THPT Phan Thiết.

Thứ hai

ngày 16

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát và khảo sát tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Thứ ba

ngày 17

 

Sáng

 

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát và khảo sát tại huyện Đức Linh.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Lao động và Thương binh xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở tại huyện Hàm Thuận Nam

Thứ tư

ngày 18

Sáng

 Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chiều

 Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp tập thể lãnh đạo Ban, các trưởng phòng và các tổ công tác thông qua báo cáo đề xuất đổi mới học nghị quyết ở cơ sở.

Tối

 Đ/c Huỳnh Thái Dương dự thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Thứnăm

ngày 19

Cả ngày

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ sáu

ngày 20

 

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố 6 tháng đầu năm

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Tân Thắng về công tác dân vận và phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thứ hai

ngày 23

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông và Vận tải.

- Đ/c Bùi Thế Nhân nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị lễ tuyên dương điển hình tiên tiến 19/5.

Thứ ba

ngày 24

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)  “ về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp tập thể Thường trực HĐND nghe và cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh và các vấn đề quan trọng giữa hai kỳ họp.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan về tình hình phát triển cây thanh long trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư

ngày 25

Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch).

Thứ năm

ngày 26

Cả ngày

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

- Đ/c Bùi Thế Nhân tham gia Ban chấm điểm xét thăng hạng viên chức năm 2018.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo chuyên đề Lớp Lớp Trung cấp Lý luận chính trị  (K82) tại huyện Đức Linh.

Sáng

- Đ/c Bùi Thế Nhân dự Tọa đàm về nội dung, phạm vi, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và mối quan hệ công tác với các tổ chức đảng các sở, ban, ngành.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì giao ban báo chí tháng 4/2018

Thứ sáu

ngày 27

Cả ngày

Đ/c Bùi Thế Nhân tham gia Ban chấm điểm xét thăng hạng viên chức năm 2018.

Sáng

Tập thể Lãnh đạo Ban cùng Thường trực Tỉnh ủy viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh  tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận nhân kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, chuyên đề: rút kinh nghiệm trong xử lý án.

Chiều

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì giao ban DLXH tháng 4/2018.

Thứ bảy

ngày 28

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa  dự  tuyên truyền biển, đảo gắn với thu hút nguồn nhân lực của Hải quân tại trường THPT Tuy Phong.

Thứ hai, thứ ba

ngày 30/4, 1/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thứ tư

ngày 2/5

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp chi bộ.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan.

* Đ/c Bùi Thế Nhân dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận. Khi nào có giấy mời sẽ thông báo sau.

 * Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa căn cứ chương trình công tác cụ thể sẽ tham gia hoạt động tuyên truyền biển, đảo gắn với thu hút nguồn nhân lực của Hải quân tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh và báo cáo thời sự cho Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK