Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", giai đoạn 2009 - 2019

28.3.2018 - 10:18

Nhằm lựa chọn, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh.


    Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng; ngày 16/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1124-CV/TU về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân".

    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành; cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức triển khai việc sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", giai đoạn 2009-2019 theo Chỉ thị số 42/CT-TTg, ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; qua đó, lựa chọn, khen thưởng theo thẩm quyền những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh. Mặt khác, đề nghị các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và truyền thống đoàn kết, xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh nhằm củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, biên giới quốc gia.

Trường Sáng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK