Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quý I năm 2018

27.3.2018 - 18:6

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối lần thứ 13 về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Khối và 05 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, qua theo dõi kết quả thực hiện cho thấy các nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra trong 3 tháng đầu năm 2018 đều được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả, nổi rõ là:


Ảnh: Đ/c Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở quý I/2018

Trong quý I/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy khối; giao chỉ tiêu phát triển đảng năm 2018 cho các cơ sở Đảng; ban hành kế hoạch để chỉ đạo và thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trong đảng bộ; ban hành kế hoạch về khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy qua tự phê bình và phê bình năm 2017; xây dựng và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ban hành kế hoạch và triển khai việc quán triệt, thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018 trong Đảng bộ khối; đẩy mạnh ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và Chương trình công tác CNTT năm 2018 của Đảng bộ; chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp như họp Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ, giao ban cấp ủy cơ sở, giao ban dư luận xã hội, hội ý Thường trực Đảng ủy... đúng định kỳ, đảm bảo chất lượng…Cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở đã phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ năm 2018, gắn với việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước năm 2018 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện 3 tháng đầu năm 2018 nhìn chung khá tốt. Về công tác xây dựng Đảng: quý I/2018 đã kết nạp được 13 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức và phát thẻ đảng cho 37 đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng 55 hồ sơ (trong đó chuyển đi trong tỉnh 46 hồ sơ, chuyển đến trong tỉnh 09 hồ sơ); tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 3/2/ 2018 cho 6 đảng viên; sinh hoạt chi bộ định kỳ tiếp tục được duy trì nền nếp và chất lượng; chế độ thông tin, báo cáo  tình hình tháng, quý, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và giữa các cơ sở đảng với Đảng ủy khối được thực hiện khá nghiêm túc…Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, đã tổ chức kiểm tra đợt 1 tại 19 chi bộ thuộc 09 đảng bộ cơ sở. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhất là về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, thái độ giao tiếp trong thi hành công vụ và giao tiếp với nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức; các tổ chức đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị  mình, 54/54 cơ quan, đơn vị đều hoàn thành việc tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động năm 2017; các cấp ủy các sở, ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và tổ chức phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đoàn Khối và Hội Cựu Chiến binh Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; ký kết Kế hoạch liên tịch về phối hợp lãnh đạo tổ chức các hoạt động năm 2018; phối hợp tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, một số hạn chế, thiếu sót cần quan tâm chỉ đạo khắc phục là: Việc nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lúc chưa kịp thời. Đối với những vấn đề dư luận quan tâm, chậm có thông tin để phản hồi, định hướng; một số nhiệm vụ triển khai còn chậm so với tiến độ tiến độ đề ra (như việc tổ chức quán triệt và báo cáo kết quả học tập Nghị quyết Trung ương 6; việc tổ chức tổng kết công tác năm 2017 của cơ sở đảng trực thuộc…). Công tác tham mưu của văn phòng, các ban của Đảng ủy Khối có lúc chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo tiến độ, có việc chất lượng chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy; việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số Đảng bộ cơ sở chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo quy định (qua kiểm tra của Đảng ủy khối phải điều chỉnh kết quả xếp loại một số đảng viên, chi bộ)....

Những kết quả đạt được như đã nêu trên, kế cả những hạn chế, thiếu sót là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối đề ra những nhiệm vụ, giải pháp và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong quý II năm 2018 để trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 sẽ tổ chức vào ngày 30 tháng 3 năm 2018./.

Hòa Trung - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK