Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI QUÝ I NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

27.3.2018 - 16:7

 

Nhằm phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIII đề ra là mỗi năm phát triển 2.000 đảng viên mới. Ngay từ đầu năm 2018, Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng loại hình chi bộ; đôn đốc các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình.


 Số đảng viên mới kết nạp từ đầu năm đến nay là 215 đảng viên, đạt tỷ  lệ 10,75%  so với chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên hiện có của toàn Đảng bộ tỉnh lên 33.826 đảng viên. Trong số đảng viên mới kết nạp: có 90 đảng viên nữ, chiếm 41,86%; 13 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 6,05%; 12 đảng viên là người có đạo, chiếm 5,58%; 134 đảng viên là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiếm 62,33%.

Qua theo dõi, các Đảng bộ có số lượng kết nạp đảng vượt trội trong quý I lần lượt là: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (cao nhất, với 39 đảng viên mới); Đảng bộ Công an tỉnh (31 đảng viên mới); Đảng bộ huyện Tánh Linh (21 đảng viên mới). Đảng bộ huyện Hàm Tân mới kết nạp được 3 đảng viên; riêng Đảng bộ Thị xã La Gi chưa phát triển được đảng viên nào do chậm trình hồ sơ để Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, quyết định.

Nhìn chung, số lượng phát triển đảng viên mới trong quý I/2018 còn thấp so với chỉ tiêu. Do đó, thời gian tới các Đảng bộ trực thuộc sẽ chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc, tăng cường hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình, vừa đạt số lượng, vừa bảo đảm chất lượng./.

Huỳnh Minh Liên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK