Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO kết quả xét duyệt danh sách cán bộ, công chức đăng ký dự thi; thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi nâng ngạch chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

27.3.2018 - 8:27

Căn cứ Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ cán bộ, công chức đăng ký dự thi; thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018, cụ thể như sau:


1. Kết quả xét duyệt hồ sơ:

- Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính: 26 người (có danh sách kèm theo).

- Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính: 04 người (có danh sách kèm theo).

- Danh sách cán bộ, công chức được miễn thi tiếng Anh: 07 người (có danh sách kèm theo).

 - Danh sách cán bộ, công chức được miễn thi Tin học: 02 người (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và thi nâng ngạch:

- Thời gian ôn tập: 02 ngày, ngày 14/4/2018 và 15/4/2018;

- Thời gian thi: 02 ngày, ngày 26/4/2018 và 27/4/2018;

- Địa điểm ôn tập và tổ chức thi: Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

3. Lệ phí tuyển dụng:

Mức thu lệ phí dự thi nâng ngạch là 700.000 đồng/01 hồ sơ theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc thu lệ phí thi nâng ngạch đối với các cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi và nộp về Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất ngày 30/3/2018.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy tại địa chỉ www.binhthuancpv.org.vn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo cho cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được biết./.

Danh sách đủ điều kiện dự thi

Danh sách không đủ điều kiện dự thi

Danh sách miễn thi Ngoại ngữ

Danh sách miễn thi Tin học

 

 

 

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK