Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quý

23.3.2018 - 7:28

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, vừa qua, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quý. 


Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017; nhận xét những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, những kiến nghị (nếu có), gửi báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngay 31/3/2018, Tổ kiểm tra dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra tại huyện Phú Quý từ ngày 10 đến ngày 15/4/2018. 

Phạm Thị Minh Hiếu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK