Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2018.

26.3.2018 - 20:46

Thực hiện Kế hoạch số 489/KH-MTTW-BTT ngày 28/02/2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2018.


/uploads/News/files/KH%20GS%20noi%20dung%20d%C6%A1n%20th%C6%B0%20n%C4%83m%202018.doc

Đoàn Văn Trúc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK