Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Kế hoạch và các Chường trình hành động của Tỉnh ủy

22.3.2018 - 15:17

Vừa qua, Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Chi bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 82-KH/TU


Vừa qua, Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Chi bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành động số 40-CTr, ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chương trình hành động số 41-CTr, ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình hành động số 43-CTr, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham dự hội nghị có các đồng chí chi ủy viên, đảng viên và quần chúng trong cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy, thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt các Chương trình hành động và Kế hoạch của Tỉnh ủy./. 

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK