Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật quý I năm 2018

22.3.2018 - 9:58

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong quý I/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các Ủy ban kiểm tra trực thuộc tỉnh, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng; quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cho đại diện thường trực cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc tỉnh, thành viên Ủy ban Kiểm tra và kiểm tra viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh triển khai quán triệt Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đến nay đã có 100% các cấp ủy trực thuộc tỉnh và cơ sở phổ biến quy định trên; báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 263 -QĐ/TW của Bộ Chính trị xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh  ủy và các cấp ủy trực thuộc rà soát quy chế làm việc, quy chế phối hợp và công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tổng hợp kết quả kiểm điểm sâu năm 2017 đối với 06 tập thể và 11 cá nhân báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch giám sát quý một năm 2018; báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2017 của tập thể Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Triển khai quyết định và kế hoạch tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng và một đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giải quyết đơn tố cáo đối với một đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với hai đảng viên; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với hai cán bộ lãnh đạo của Hội Đông y tỉnh; tiến hành một số cuộc kiểm tra theo chuyên đề đối với một số cấp ủy trực thuộc tỉnh. 

Ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã kiểm tra đối với 26 tổ chức đảng trong việc khắc phục tồn tại, thiếu sót trong triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII); việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và thực tiễn quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Giám sát 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên là cấp ủy viên, trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27, 30, 40 của Tỉnh ủy; việc triển khai thực hiện Kế hoạch 54-KH/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Tham mưu cấp uỷ xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, với nội dung thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; kỷ luật 53 đảng viên (trong đó có 36 cấp ủy viên các cấp), với hình thức khiển trách 41 đảng viên, cảnh cáo 07 đảng viên, cách chức 03 đảng viên, khai trừ 02 đảng viên, nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 đảng viên, qua kiểm tra, đã kết luận, xem xét thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức khiển trách; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 15 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 07 tổ chức đảng và 03 đảng viên là cấp ủy viên; thi hành kỷ luật 17 đảng viên vi phạm, nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; giải quyết tố cáo đối với 05 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng về quản lý, sử dụng ngân sách; thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 34 tổ chức đảng.

Trên cơ sở kết quả quý I năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã đề ra tám nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong quý II năm 2018 đối với Ủy ban kiểm tra các cấp trong Tỉnh./. 

Hồ Hữu Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK