Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Phát huy vị trí là trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ của thị xã La Gi

21.3.2018 - 16:32

Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Phước Hội - thị xã La Gi sáng ngày 21/3/2018.


Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo đó, trong năm 2018 Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Đảng ủy phường Phước Hội tiếp tục duy trì và phát huy lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và đạt được tiêu chí Văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; từ đó, đóng góp có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế chung của thị xã La Gi. Quan tâm hỗ trợ các cơ sở kinh tế hộ gia đình, các cơ sở dịch vụ thương mại phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích người dân phát triển thêm ngành nghề, nhất là chế biến thuỷ hải sản, nâng cao quy mô, chất lượng sản phẩm, tạo ra chuỗi giá trị để gia tăng giá trị sản xuất. Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phấn đấu năm 2018 Đảng bộ phường đạt danh hiệu ”Trong sạch, vững mạnh”. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung rà soát, tăng cường bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên mới để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Tổ chức cho ngư dân đăng ký thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; từ đó nâng cao năng lực tàu thuyền, phát triển đánh bắt xa bờ, tăng cường các dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân không tổ chức vượt biên trái phép, đánh bắt xâm phạm vùng biển nước khác. Tiếp tục thực hiện các mô hình đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý. Phát huy vai trò của thiết chế chính trị xã hội ở cơ sở, sự tham gia của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, tổ chức phong trào thiết thực, hiệu quả. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực xã hội mạnh mẽ để xây dựng và phát triển phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TRUNG TRỰC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK