Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

19.3.2018 - 14:25

Thực hiện Hướng dẫn số 101/HD-MTTW-BTT ngày 02/02/2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018; Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2018.


/uploads/News/files/KH%20Tuyen%20tuyen%20PL.doc

Đoàn Văn Trúc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK