Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Chuyên đề năm 2018 và Quy định số 102, 109-QĐ/TW

16.3.2018 - 10:22

Chiều ngày 15/3/2018, tại Hội trường Điện lực Bình Thuận, Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức học học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Chuyên đề năm 2018, các Quy định của Trung ương Đảng cho 150 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của đơn vị.

Hội nghị nghe đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Phó Bí Đảng ủy Khối Doanh nghiệp giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới” và Chuyên đề năm 2018: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; đồng chí Hoàng Tương – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối tiếp tục trình bày Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đ/c Lê Thị Hải Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối giới thiệu Chuyên đề năm 2018

Hội nghị được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, không khí học tập nghị quyết nghiêm túc. Sau học tập, các đảng viên thực hiện việc viết bài thu hoạch, phân tích làm rõ nhận thức của bản thân về thực trạng, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, những điểm mới, thời cơ, thách thức, những mục tiêu, giải pháp được thể hiện trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và đăng ký cam kết cá nhân gương mẫu và nêu gương của cán bộ chủ chốt, đảng viên thực hiện Chuyên đề năm 2018.

Quang Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK