Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018

19.3.2018 - 14:24

Thực hiện Quyết định số 867-QĐ/TU, ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2018 được thông qua ngày 17/01/2018 tại Hội nghị lần thứ chín, Khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hưởng ứng phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018. Ngày 12/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Giao ước thi đua giữa MTTQ các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện công tác Mặt trận năm 2018.


/uploads/News/files/GIAO%20UOC%20T%C4%90%2002%20CTMT%202018.doc

Võ Khai Trương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK