Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIỚI THIỆU

Công văn 1133-CV/TU, ngày 14/3/2018 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý I/2018

14.3.2018 - 17:15

Căn cứ Công văn số 1115-CV/TU, ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý I/2018 về tổng quan tình hình thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của đảng, nhà nước ta năm 2017; dự báo tình hình và phương hướng công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian và địa điểm dự hội nghị trực tuyến như sau: 


1. Thành phần, kính mời:

- Các đồng chí  nguyên là Tỉnh ủy viên đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã;

- Các đồng chí nguyên là Bí thư, phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ; nguyên Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân huyện; Huyện ủy viên, Thị ủy viên nghỉ hưu trên địa bàn thị xã;

- Các đồng chí là cán bộ cao cấp, chuyên viên cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã;

- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy;

- Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã;

- Các đồng chí Thị ủy viên (khóa X);

- Các đồng chí báo cáo viên cấp thị xã;

- Các đồng chí Chánh, Phó chánh văn phòng Thị ủy;

- Các đồng chí trưởng, phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã;

- Các đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành thị xã (phòng, ban khuyết cấp trưởng mời đồng chí phó phụ trách đi thay).

- Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy;

- Các đồng chí trưởng các Hội quần chúng thị xã (Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Đông y, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Câu lạc bộ Hưu trí: là đảng viên);

- Các đồng chí bí thư các chi, đảng bộ cơ sở;

- Đài truyền thanh – truyền hình thị xã (đến dự đưa tin).

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 17/3/2018 (thứ bảy).

3. Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.

Kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian./.

Tải file: /uploads/News/files/CV%201133_2018%20THI%20UY.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK