Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | GIỚI THIỆU

Ký kết giao ước thi đua Khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh năm 2018

13.3.2018 - 15:44

Chiều ngày 12/3/2018, Khối thi đua 7 (Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Khối trưởng) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tân - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị là thành viên trong Khối. 


Lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua

Tại Hội nghị, Trưởng Khối thi đua 7 thông qua dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động thi đua và bình xét khen thưởng của Khối và bản ký kết giao ước thi đua Khối năm 2018. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 gồm các nội dung: Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được các tổ chức đoàn thể Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy giao; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đơn vị; tập trung cho cơ sở, giúp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo theo quy định. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; mỗi đơn vị trong Khối thực hiện ít nhất 01 công trình hoặc việc làm cụ thể có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước trong năm 2018,…  Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua 7 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Thanh Hoàng - VP
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK