Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hải Ninh

13.3.2018 - 15:20

Ngày 09/3/2018, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy cùng đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn, lãnh đạo UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy làm việc với tập thể Đảng ủy xã Hải Ninh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm và tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018.


        Trong những tháng đầu năm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã quan tâm triển khai các công việc khá đầy đủ: ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ gắn với giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức, chi bộ trực thuộc; chỉ đạo các tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm.

        Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số chỉ tiêu còn hạn chế, cần dồn sức thêm như: thu ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham gia BHYT, vệ sinh môi trường…; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn chưa chuyển biến mạnh.

        Sau khi nghe Đảng ủy xã Hải Ninh báo cáo và ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận, chỉ đạo Đảng ủy xã tăng cường bám sát nghị quyết của Huyện ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao và nghị quyết của Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Hè Thu đạt kế hoạch; triển khai thực hiện tốt công tác ra quân làm giao thông thủy lợi mùa khô, giao thông nội đồng; nghiên cứu, xây dựng mô hình điểm phát triển các loại cây trồng mới phù hợp với tình hình địa phương làm cơ sở cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Rà soát, tiếp tục giữ và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chú trọng xây dựng nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo thiết thực, có hiệu quả; làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đẩy mạnh vận động mua bảo hiểm y tế tự nguyện trong dân. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong ngăn ngừa, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nghiên cứu xây dựng các mô hình có hiệu quả vận động giảm người nghiện ma túy trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2018. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí./.

Hoàng Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK