Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Phan Hòa

13.3.2018 - 15:20

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Di - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng đồng chí Trần Thanh Toàn - Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy làm việc với tập thể Đảng ủy xã Phan Hòa về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.


       Trong những tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phan Hòa đã quan tâm quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tập trung chỉ đạo công tác sản xuất, thu ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo, giao quân đạt chỉ tiêu trên giao; chú trọng chỉ đạo hoạt động của hệ thống chính trị.

       Tuy nhiên, việc đề ra chỉ tiêu để thực hiện chưa bảo đảm theo chỉ tiêu huyện giao; một số mặt công tác triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn như: vận động học sinh bỏ học, tham gia BHYT, vệ sinh môi trường…; công tác xây dựng Đảng chưa bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy.

       Qua nghe báo cáo của Đảng ủy xã và ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kết luận, chỉ đạo Đảng ủy xã cập nhật, bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu huyện giao cho địa phương; theo đó, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức trong hệ thống chính trị và các chi bộ trực thuộc gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng; trên cơ sở đó đánh giá, xếp loại cuối năm đối với từng các cá nhân, tổ chức, chi bộ. Tập trung phân tích, đánh giá những nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém trong năm 2017; qua đó, xây dựng các giải pháp phù hợp khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; đồng thời, bám sát nghị quyết của Huyện ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của Đảng ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, trên từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí cũng đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để đảng ủy triển khai thực hiện./.

Hoàng Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK