Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng

13.3.2018 - 11:36

Sáng ngày 01/03/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, triển khai nhiệm vụ trong năm 2018. Đồng chí Trần Tới - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Huyện ủy viên (khoá X); các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Tổ giúp việc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các xã.


Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tới - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương, sự nỗ lực và cố gắng của các chi, đảng bộ cơ sở và các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện, xã đã bám sát kế hoạch thực hiện hoàn thành tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện có hiệu quả; nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Đảng bộ huyện.

Trong thời gian tới, cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; đồng thời, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền mua tin về phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và công tác quản lý, điều hành của chính quyền trên các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ hàng năm để phòng ngừa tham nhũng; kịp thời xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện và ban thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; nắm bắt thông tin, dư luận xã hội gắn với chủ động giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, không nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thị Trang
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK