Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Quyết tâm tạo đột phá trong năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

13.3.2018 - 10:3

Trong không khí hân hoan chào đón xuân Mậu Tuất 2018, mừng Đảng ta tròn 88 năm xây dựng và trưởng thành; trong mỗi câu chuyện của người dân huyện nhà lại ngời lên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; phấn khởi và tự hào về những thành quả đạt được trong năm qua, tạo động lực thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018- năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.


Năm 2017, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận; kết quả có 11/12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; trong đó có một số chỉ tiêu, nhiệm vụ nổi bật: Thu ngân sách đạt 90 tỷ đồng, đạt 130,4% chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 123,29% chỉ tiêu phấn đấu của huyện. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủy sản ổn định; xây dựng đề án phát triển thủy lợi nhỏ, đề án phát triển chăn nuôi, quy hoạch chăn nuôi trên địa bàn. Hoàn thành đưa vào sử dụng 40 công trình XDCB, đang thi công 16 công trình; chuẩn bị hồ sơ 37 công trình năm 2018 và những năm tiếp theo. Xây dựng nông thôn mới toàn huyện đạt 133 tiêu chí NTM; xã Tân Hà, Tân Phúc đạt 19/19 tiêu chí. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính chuyển biến tích cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì nề nếp. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; xây dựng nhà cho đối tượng chính sách, nghười nghèo, giải quyết vay vốn cho đối tượng chính sách; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; cấp thẻ BHYT toàn dân đạt 74,3%; vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 453,179 triệu đồng/350 triệu đồng, đạt 129,4%KH; Quỹ Vì người nghèo được 876,506 triệu đồng/650 triệu đồng, đạt 134,85%KH. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chuyển biến tích cực, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố. Các cấp, các ngành có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, sâu sát cơ sở. Mặt trận, các đoàn thể, các hội quần chúng có nhiều hoạt động thiết thực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Kết quả đó không chỉ giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 mà còn tạo tiền đề, có thêm động lực mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn có những hạn chế mà chúng ta cần thắng thắn chỉ ra để có giải pháp tích cực, cụ thể sớm khắc phục đó là: Công tác thu ngân sách tuy vượt chỉ tiêu phấn đấu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thu ngoài quốc doanh chưa đạt yêu cầu; triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xây dựng chợ Tân Thắng, Tân Nghĩa còn chậm; một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa thực sự bền vững; hệ thống đường ống nước sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu; xây dựng giao thông nông thôn chưa đạt theo tiến độ đề ra; triển khai làm thủy lợi nhỏ còn khó khăn; công tác bồi thường giải tỏa một số công trình còn chậm; vi phạm khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản diễn biến phức tạp; việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhìn chung chuyển biến chưa mạnh; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền có lúc chưa sâu rộng trong nhân dân...

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng bộ là "Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018. Chủ động nắm chắc và dự báo tình hình, để linh hoạt trong quản lý điều hành cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương". Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, chúng ta cần phải triển khai thực hiện tốt các giải pháp sau:

1- Huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển nông nghiệp - lâm nghiệp, thuỷ sản đến năm 2020; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình hành động số 16-NQ/HU, ngày 03/5/2017 của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh công tác trồng rừng, bảo vệ, chăm sóc, PCCC rừng. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, sửa chữa phát huy các công trình thủy lợi, đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi nhỏ, các giải pháp phòng, chống thiên tai, chống hạn năm 2018.

2-Tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ thu ngân sách; phấn đấu thu đạt tối thiểu 85 tỷ đồng.

3- Phối hợp các ngành của tỉnh đôn đốc các nhà đầu tư sớm triển khai đầu tư Cụm Công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm Công nghiệp Nghĩa Hòa; hoàn thành thủ tục pháp lý Cụm Công nghiệp Thắng Hải 3; kiến nghị đẩy nhanh tiến độ sớm triển khai xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I, Tân Đức. Tiếp tục phối hợp các ngành tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh để đầu tư, nâng cấp các tuyến đường Khu Trung tâm hành chính huyện, đường nội thị thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh; các tuyến đường liên xã... Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn; khởi công xây dựng chợ Tân Thắng, hoàn tất các thủ tục chuẩn bị khởi công xây dựng chợ Tân Nghĩa; tích cực chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch.

4- Phấn đấu giữ vững và nâng chất lượng các tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng xã Sông Phan, Tân Thắng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, 2020; từng bước nâng chuẩn các tiêu chí đô thị văn minh thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

5- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đất đai, rừng, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất công; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính.

6- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 85%. Duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập THCS và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi. Tranh thủ các nguồn vốn, đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới trường, lớp theo hướng kiên cố hóa và lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang; giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giải quyết đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân; rà soát, chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

7- Hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt và đẩy lùi các tệ nạn xã hội nhất là ma túy. Hoàn thành tốt công tác giao quân.

8- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung để tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, địa phương; tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung nâng chất lượng xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiến tiến và sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04 (khoá XII) của Đảng; thực hiện tốt Chỉ thị 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII).

9- Tiếp tục sắp xếp bố trí cán bộ một số phòng, ban, xã, thị trấn; tập trung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình năm 2018. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong hoạt động kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng ở địa phương, đơn vị.

10- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng hướng về cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ Ban Thường vụ Huyện ủy, Mặt trận, đoàn thể tỉnh giao; triển khai thực hiện tốt đối thoại nhân dân, giám sát, phản biện xã hội năm 2018. Phát triển đoàn viên, hội viên gắn với nâng cao chất lượng, phát huy lực lượng cốt cán chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, “Dân vận khéo”; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh. Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ LĐLĐ huyện; Hội Nông dân huyện và cơ sở.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng với quyết tâm chính trị "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới" của toàn Đảng bộ và nhân dân, chúng ta tin tưởng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Hữu Ba - TUV - Bí thư Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK