Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Lãnh đạo nhiệm vụ bảo hiểm y tế toàn dân năm 2018

13.3.2018 - 8:2

Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng huyện, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo triển khai tốt nhiệm vụ bảo hiểm y tế toàn dân năm 2018.


Năm 2017, công tác bảo hiểm y tế được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt những kết quả khá tích cực. Tính đến ngày 31/12/2017, toàn huyện có 109.939 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 11.006 người so với năm 2016, chiếm 73,76% dân số, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Năm 2018, để hoàn thành chỉ tiêu 80,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế theo Kết luận số 327-KL/HU ngày 14/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng huyện và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm y tế, nhất là Luật Bảo hiểm Y tế (sửa đổi), các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện liên quan công tác bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu 80,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2018.

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK