Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Tăng cường lãnh đạo công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2018

13.3.2018 - 8:0

Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, cấp ủy Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện, Chi bộ Chi cục Thuế, cấp ủy các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo thu ngân sách nhà nước năm 2018. 


Theo đó, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018 là nặng nề, khó khăn hơn so với năm 2017. Xác định thu ngân sách Nhà nước là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và phối hợp tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn, nòng cốt là cán bộ, công chức Chi cục Thuế. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán năm 2018 (224 tỷ đồng).

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện trriển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình hành động về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; duy trì giao ban định kỳ hàng tháng; hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, sơ kết đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước; dự báo những thuận lợi, khó khăn để có biện pháp chỉ đạo thu trong thời gian tới. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp có thu chủ động, tích cực triển khai các biện pháp thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu do Ủy ban nhân dân huyện giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế; cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Cấp ủy các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, nghị quyết chuyên đề tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn ngay từ những tháng đầu năm. Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện lãnh đạo cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế (trốn thuế, gian lận, khai man, chậm nộp tiền thuế...); giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền (nếu có) đúng quy định pháp luật...

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK