Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng uỷ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05

12.3.2018 - 16:39

Sáng 08/03/2018, Đảng uỷ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với tuyên dương mô hình, điển hình tiên tiến về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Ba – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đỗ Duy Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện chủ trì hội nghị.


Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với tuyên dương mô hình, điển hình tiên tiến về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 – 2018, tại Đảng ủy khối cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện, công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, thời gian yêu cầu. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy khối. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện của người đứng đầu và kế hoạch cá nhân tự giác làm theo của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, bồi dưỡng mô hình, điển hình tiên tiến được quan tâm lãnh, chỉ đạo. Có 10/10 chi bộ đã đăng ký mô hình, điển hình tập thể và 3 mô hình, điển hình cá nhân.

Trong thời gian tới, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, trong Đảng bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH TW Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Tâm – Ngọc Phong

Đài Hàm Tân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK