Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị Học tập, quán triệt 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII)

12.3.2018 - 14:7

Thực hiện kế hoạch số 111-KH/HU, ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền 3 Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 26/01/2018 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 26/01/2018 về “Công tác dân số trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Sáng ngày 08/3/2018, tại Hội trường UBND huyện Tánh Linh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII).


Đồng chí Nguyễn Văn Tám – TUV – Bí thư Huyện ủy, Chủ trì Hội nghị

 Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Huyện ủy viên Khóa VIII, các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn; Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Đảng, đoàn thể huyện; Đảng bộ Khối các cơ quan Chính quyền huyện. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tám – TUV – Bí thư Huyện ủy, chủ trì quán triệt 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy với các nội dung trọng tâm:

1. Chương trình hành động số 40 của Tỉnh ủy: Tập trung vào việc phân tích làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và 9 giải pháp chủ yếu đã được nêu trong chương trình hành động.

2. Chương trình hành động số 41 của Tỉnh ủy: Tập trung vào việc phân tích làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và 6 giải pháp chủ yếu đã được nêu trong chương trình hành động.

3. Chương trình hành động số 43 của Tỉnh ủy: Tập trung vào việc phân tích làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và 8 giải pháp chủ yếu đã được nêu trong chương trình hành động.

Trong quá trình học tập, quán triệt, phổ biến 03 Chương trình hành động của Tỉnh ủy, báo cáo viên cần chú ý cung cấp thông tin tổng quát các nội dung liên quan đến việc triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy và các vấn đề liên quan đến Nghị quyết số 19, 20 và 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Riêng nghị quyết số 18- NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 và chỉ đạo các cơ quan ban ngành tỉnh, các huyện, thị xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện (Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện).

Qua Hội nghị, đồng chí chủ trì hội nghị đã nhấn mạnh các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả việc học tập, quán triệt, phổ biến tuyên truyền 3 chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII); Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện 3 CTHD của tỉnh; báo cáo kết quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền; căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ của nghành, địa phương mình, xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu về Ban Thường vụ Huyện ủy theo đúng thời gian quy định; đồng thời triển khai thực hiện tốt trong cơ quan, đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của mình.

Thanh Lâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK