Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 3/2018

12.3.2018 - 8:45

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 theo Kết luận số 327-KL/HU ngày 15/12/2017 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng mùa khô; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ năm, ngày 01

Buổi chiều: Tổng kết hoạt động Đảng bộ Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 02

 

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân ở các xã, thị trấn (cả ngày).

- Buổi sáng: Dự Lễ khai mạc Giải Vượt đồi cát Bình Thạnh lần thứ XVII năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Chủ nhật, ngày 04

Buổi sáng: Dự Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018 ở huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 05

 

- Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác giao quân 2018.

- Buổi chiều: Làm việc với Liên đoàn Lao động huyện về công tác chuẩn bị Đại hội Liên đoàn Lao động huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018- 2023 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (1) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy dự họp.

Thứ ba, ngày 06

 

- Buổi sáng: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước triển khai kế hoạch năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Dự khai mạc Hội trại tòng quân năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 07

 

Buổi sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ năm, ngày 08

Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm 2018 ở huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 09

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1) nghe và cho ý kiến về:

- Dự thảo các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng.

Thứ bảy, ngày 10

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Lễ công bố xã Phước Thể đạt chuẩn nông thôn mới.

Thứ hai, ngày 12

 

- Buổi sáng: Làm việc với Hội Nông dân huyện về công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018- 2023 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 13

 

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghe và cho ý kiến dự thảo các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ tư, ngày 14

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hảo về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Thứ năm, ngày 15

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Buổi chiều: Tập thể Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Liên Hương về triển khai nhiệm vụ năm 2018; các vụ việc tồn đọng; công tác cán bộ (2) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Công an huyện cùng dự làm việc.

Thứ sáu, ngày 16

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) nghe và cho ý kiến về:

+ Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2020- 2025.

+ Công tác cán bộ.

- Buổi tối: Dự khai mạc “Tiếp bước truyền thống” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2018) ở huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ bảy, ngày 17

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề quý I/2018 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Thứ hai, ngày 19

- Buổi sáng:

+ Họp công tác tạo nguồn kết nạp đảng trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và nguồn tuyển quân 2019- 2020 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (3) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn; Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn dự họp.

+ Giao ban khối Đảng quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Chí Công về triển khai nhiệm vụ năm 2018; công tác cán bộ (4) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Phòng Nội vụ; đồng chí Dương Thanh Thiện- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phụ trách địa bàn cùng dự làm việc.

+ Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012- 2020 ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ ba, ngày 20

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

- Buổi chiều:

+ Dự họp Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 21

 

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự làm việc của Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa về triển khai thực hiện Kết luận số 617-KL/TU ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về chuyên đề “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển Bình Thuận”.

- Buổi chiều: Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 617-KL/TU ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về chuyên đề “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển Bình Thuận”.

Thứ năm, ngày 22

 

- Buổi sáng:

+ Giao ban công tác phòng, chống ma túy tháng 3 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (5) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn phòng Huyện ủy dự họp.

+ Dự làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phát triển kinh tế- xã hội quý I/2018 và Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Chủ trì giao ban khối Nội chính quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 23

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) nghe và cho ý kiến về:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

- Điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2018.

- Dự thảo Báo cáo công tác phòng chống, tham nhũng quý I/2018.

- Vụ việc tôn giáo ở thị trấn Liên Hương.

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chủ trương giải quyết tồn tại khu dân cư A2 thị trấn Liên Hương.

Thứ hai, ngày 26

 

- Buổi sáng: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ ba, ngày 27

 

Buổi sáng:

+ Tập thể Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa về triển khai nhiệm vụ năm 2018; công tác cán bộ (6) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cùng dự làm việc.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Liên đoàn Lao động huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

- Buổi chiều:

+ Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Giao ban khối Mặt trận, đoàn thể quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, năm, ngày 28, 29

Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

Thứ tư, ngày 28

 

- Buổi sáng: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ các loại hình cơ sở quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.

Thứ năm, ngày 29

- Buổi sáng: Chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm (2008- 2018) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện đánh giá tình hình, công tác tôn giáo quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 30

- Buổi sáng: Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghe và cho ý kiến:

+ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận quý I và xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

+ Điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2018.

+ Công tác cán bộ.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK