Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Tổng kết công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

12.3.2018 - 8:35

Sáng ngày 28/02/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện, bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở.


Năm 2017: Việc triển khai, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình từ Ban Thường vụ Huyện ủy đến cấp ủy cơ sở được triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo nội dung, quy trình, tiến độ đề ra. Quá trình kiểm điểm có đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân; có liên hệ hạn chế, khuyết điểm của tập thể với trách nhiệm cá nhân; liên hệ kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kết quả phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản phù hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên tiếp tục được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cơ bản đạt mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra và đảm bảo về nội dung, quy trình đánh giá, phân loại theo hướng dẫn. Số lượng, tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh và HTTNV năm 2017 đều tăng so năm 2016, trong đó tỷ lệ TCCSĐ đạt so với chỉ tiêu đề ra (46,88%/45%).

Kết quả phân loại, khen thưởng đối với TCCSĐ và đảng viên: (1) Trong sạch, vững mạnh: 15/32 cơ sở, đạt tỷ lệ 46,88%, tăng 03 TCCSĐ so với năm 2016 (vượt so chỉ tiêu đề ra 46,88%/45% trở lên); Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 08/32 cơ sở; Hoàn thành nhiệm vụ: 8/32 cơ sở; Yếu kém: 01/32 cơ sở. (2) Khen 02 TCCSĐ, 13 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 10 đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp huyện năm 2017./.

Quốc Vương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK