Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIỚI THIỆU

Công văn số 1115-CV/TU, ngày 12/03/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy mời dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2018

12.3.2018 - 7:34

Ban Thường vụ Thị ủy La Gi tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018).


Thành phần tham dự, kính mời:

- Đồng chí Phan Ngọc Trảng, đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2018.

* Ở thị xã:

- Đ/c Nguyễn Thanh Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã;

- Đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Thị ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã;

- Đại điện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã;

- Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.

* Ở phường, xã:

- Đại diện Thường trực Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Phước Hội;

- Đại diện Chi bộ Khu phố 10, phường Phước Hội nơi đồng chí Phan Ngọc Trảng đang sinh hoạt Đảng (nhờ Đảng ủy phường Phước Hội mời giúp).

* Thời gian: Bắt đầu vào lúc 14  ngày 12/3/2018.

* Địa điểm: Tại phòng họp Thị ủy

Kính mời các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian quy định./.          

Tải giấy mời:/uploads/News/VanBan/201803/CVTU_moi%20du%20le%20trao%20Huy%20hieu%20Dang_3_2_2018.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK