Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

12.3.2018 - 7:28

       Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; để triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 17-NQ/TU, ngày 04/4/2013 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy. 


       Qua 05 năm thực hiện, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân và thực hiện công bằng xã hội. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng được tăng cường; các cấp, các ngành nỗ lực vào cuộc để thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Đặc biệt, về lĩnh vực BHYT, đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân; quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng. Thực hiện việc chi trả lương hưu và các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Hệ thống BHXH, BHYT từng bước được xây dựng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Cơ chế, chính sách về BHXH, BHYT từng bước được hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm chú trọng bằng nhiều hình thức, đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT. Chất lượng dịch vụ y tế và công tác thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng được cải thiện; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Chính sách BHYT mới vừa giúp người dân có quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh (KCB) có chất lượng vừa giúp cơ sở KCB chủ động hơn trong việc cung cấp các dịch vụ y tế kỹ thuật cao trong KCB. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và BHXH ở các cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT chặc chẽ hơn. Công tác quản lý đối tượng đóng và tham gia BHXH, BHYT từ cơ sở; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia BHXH, BHYT được tích cực đổi mới, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ, đem lại sự hài lòng cho đơn vị, đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

       Diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh ngày càng được mở rộng hơn. Năm 2012, toàn tỉnh có 70.740 người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đến năm 2017 có 88.596 người tham gia (tăng 25,2%), chiếm 12,09% lực lượng lao động toàn tỉnh. Năm 2012 chỉ có 371 người tham gia BHXH tự nguyện, đến năm 2017 có 794 người tham gia (tăng 114%); năm 2012, số người tham gia BHTN là 59.475 người, đến năm 2017 có 78.913 người (tăng 32,8%). Đặc biệt, số người tham gia BHYT tăng mạnh, năm 2012 có 638.513 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ 53,5% dân số; đến năm 2017 có 1.000.496 người tham gia BHYT (tăng 57%), tỷ lệ bao phủ toàn tỉnh đạt 81,82% dân số, vượt 6,28% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Các địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHYT cao là: Phú Quý (103,2%), Đức Linh (81,3%), Tánh Linh (80,6%), Hàm Thuận Nam (80,3%); các địa phương có tỷ lệ dân số tham gia BHYT thấp là: Bắc Bình (72,9%), Phan Thiết (73,4%), Tuy Phong (73,8%); Hàm Tân (74,4%), La Gi (75,28%).

       Để công tác BHXH, BHYT, BHTN đạt kết quả tốt hơn nữa; trong thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và cụ thể hóa triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế, nhất là tuyến xã. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ KCB BHYT, siết chặt các chỉ định cận lâm sàng,  tránh chỉ định tràn lan và có phác đồ điều trị hợp lý nhất. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT và các hành vi tiêu cực, gian lận trục lợi BHXH, BHYT, BHTN; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác BHXH, BHYT. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác này và nhân rộng ra cộng đồng.

                                                                   

Phòng Khoa giáo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK