Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Khoa Nhà nước và pháp luật nghiên cứu thực tế về hoạt động của hội đồng nhân dân phường Đức Long

9.3.2018 - 16:1

Chiều ngày 07/3/2018, Khoa Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế về hoạt động của HĐND phường Đức Long.


Đoàn đã được các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội trình bày về các nội dung như: Hoạt động của HĐND phường Đức Long gắn với việc thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Hoạt động của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội; Hoạt động giám sát của HĐND về những vấn đề người dân bức xúc…

Qua buổi nghiên cứu thực tế, các thành viên đã hiểu thêm về thực tiễn thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 tại phường Đức Long, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của một đại biểu nhân dân tại địa phương./.

Nguyễn Lê Thảo Ngân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK