Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017

29.1.2018 - 15:42

     Sáng ngày 8/3/2018, UBND huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Văn Toàn - Ủy viên Thường vụ trực Đảng; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND và Trưởng ban văn hóa - xã hội 13 xã, thị trấn. Đồng chí Bùi Mười – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.  


      Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là một phong trào thi đua rộng lớn, có tính chất bao trùm lên tất cả các nội dung của xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, huyện Đức Linh đã kịp thời củng cố Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo quy hoạch, xây dựng mạng lưới các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền, nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, lồng ghép nội dung phong trào vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và với các phong trào thi đua khác để tổ chức thực hiện. Kết quả nổi bật nhất là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đến nay toàn huyện có 8/11 xã đạt xã nông thôn mới. Việc xây dựng gia đình văn hóa được các địa phương chú trọng; cuối năm 2017, toàn huyện có 29.651/31.840 hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,13%; công nhận 73/56 thôn khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 130,35% so với kế hoạch. Các cơ sở thờ tự, dòng tộc văn hóa ngày được phát triển; trong năm 2017 đã có 9 cơ sở thờ tự, 6 dòng họ tộc đăng ký cơ sở thờ tự, dòng họ văn hóa, đạt 100% kế hoạch. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, phong phú, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Bằng nguồn lực của nhà nước và nhân dân đã xây dựng và sửa chữa được 17 nhà văn hóa sinh hoạt thôn, khu phố với kinh phí gần 1 tỷ 35 triệu đồng, nâng tổng số thôn 82/84 thôn, khu phố có nhà văn hóa thôn, khu phố.

     Hội nghị thống nhất đề ra phương hướng và các giải pháp thực hiện trong năm 2018 với các chỉ tiêu trọng tâm: phấn đấu có 97,50% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, trong đó có trên 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; tiếp tục củng cố hoàn thiện 84/84 thôn, khu phố đã phát động xây dựng thôn, khu phố văn hóa; công nhận mới, công nhận trong năm và công nhận lại 70 thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

     Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng Kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho 4 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch. UBND huyện tặng Giấy khen cho 6 xã giữ chuẩn nông thôn mới và giấy khen công nhận lần đầu cho 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2017 là xã Đức Tín và Đa Kai; tặng giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân và 15 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”./.    

Nguyễn Văn Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK