Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

25.2.2018 - 16:8

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trong buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt ngành Y tế tỉnh nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018) vừa diễn ra vào chiều ngày 23/02 tại Khách sạn Đồi Dương – thành phố Phan Thiết.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà ngành y tế của tỉnh ta đạt được thời gian qua, đó là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư. Năng lực chuyên môn của các đơn vị y tế từng bước được nâng cao; công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động triển khai và kiểm soát chặt chẽ. Chất lượng khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến cơ sở được nâng lên; các chính sách khám, điều trị cho người cao tuổi, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo được quan tâm thực hiện; phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân. Hệ thống y tế tư nhân tiếp tục phát triển. Các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được triển khai đạt kết quả tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản đảm bảo. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong công tác y tế hiện nay của tỉnh, đáng chú ý là: Cơ sở vật chất tuy được quan tâm đầu tư nhưng trong thực tế nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế ở nhiều đơn vị còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động; việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chính sách khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở một số đơn vị còn khó khăn, lúng túng. Đoàn kết nội bộ, thái độ phục vụ của một số cán bộ, nhân viên trong ngành có lúc, có nơi chưa tốt.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo ngành y tế không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú ý quan tâm tham mưu tổ chức thực hiện tốt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Công tác Dân số trong tình hình mới”; phối hợp tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm dự phòng tích cực và chủ động; tổ chức giám sát phát hiện sớm dịch bệnh, khống chế kịp thời, không để phát tán lây lan ra diện rộng. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Chú trọng khâu tiếp đón, hướng dẫn, trả lời, thông tin lại cho bệnh nhân; tiếp tục cải tiến quy trình khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế; thường xuyên rà soát, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong từng đơn vị. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong điều trị; quan tâm đến khâu vệ sinh tại các buồng bệnh, nhà vệ sinh, nhất là tại các khoa điều trị cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quản lý an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị y tế, nhất là tại các bệnh viện, trung tâm y tế; gắn việc thực hiện cơ chế tự chủ với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thu hút bệnh nhân. Tạo điều kiện thuận lợi hơn để đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế; tiếp tục mở rộng phạm vi, gắn với đa dạng về loại hình để khuyến khích phát triển y tế tư nhân, làm tốt công tác quản lý nhà nước hoạt động y tế tư nhân...

 

Hoàng Minh Thuần
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK