Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Kinh tế - xã hội những tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

6.3.2018 - 8:3

Năng lực tàu thuyền tăng 05 chiếc so với tháng trước. Sản lượng khai thác hải sản đạt 180 tấn. Sản lượng xuất lồng cá nuôi trong lồng bè được 05 tấn. Số lượt hành khách vận chuyển đạt hơn 10.500 lượt người, tăng 11,9% so với tháng trước. Tổng thu ngân sách lũy kế thu đạt 4,9 tỷ đồng, đạt 24,41% dự toán tỉnh giao, đạt 22,71% dự toán huyện giao.


Trong những tháng đầu năm 2018, năng lực tàu thuyền tăng 05 chiếc so với tháng trước, trong đó thuyền 90 CV trở lên có 520 chiếc/246.721 CV và 155 chiếc/79.342 CV làm dịch vụ, thu mua và chế biến hải sản trên biển, nâng tổng số tàu thuyền toàn huyện hiện có 1.404 chiếc/246.721 CV. Sản lượng khai thác hải sản đạt 180 tấn. Sản lượng xuất lồng cá nuôi trong lồng bè được 05 tấn. Hoạt động vận tải hành khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết bảo đảm thông suốt, số lượt hành khách vận chuyển đạt hơn 10.500 lượt người, tăng 11,9% so với tháng trước. Tổng thu ngân sách trong tháng ước đạt 1 tỷ đồng, lũy kế thu đạt 4,9 tỷ đồng, đạt 24,41% dự toán tỉnh giao, đạt 22,71% dự toán huyện giao. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết hoàn thành 16/16 hồ sơ. Duy trì và tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng chương trình công tác tháng.

Hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, nhất là tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ nhân dịp “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” và các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao trong dịp Tết. Sự nghiệp giáo dục, y tế được duy trì thực hiện tốt. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tổ chức tốt ngày chạy CISM kết hợp ngày chạy Olimpic Năm 2018.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tại 12 điểm/1.138 người tham dự. Vận động quỹ và tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, khó khăn,... trong toàn huyện tổng giá trị gần 900 triệu đồng.

Kỳ An
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK