Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

ĐỨC LINH MỞ LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I NĂM 2018

8.3.2018 - 10:59

     Sáng ngày 05/03/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2018. Dự Lễ khai giảng có  đại diện lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và 78 đồng chí học viên là đảng viên mới kết nạp đến từ 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.


     Tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các học viên  sẽ nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. 

      Đây là chương trình bắt buộc dành cho đảng viên dự bị trước khi trở thành đảng viên chính thức, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, giúp đảng viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức đảng, đơn vị công tác, phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

      Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lê Đức Xướng - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị yêu cầu các đồng chí đảng viên mới phải luôn luôn tư học hỏi, tự nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 

Lê Thị Nhàn
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK