Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Thuận Bắc: Triển khai học tập đợt 7 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

5.3.2018 - 11:46

Từ ngày 05 đến ngày 16 tháng 3 năm 2018, Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Bắc, Trường chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng Nội vụ huyện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức học tập đợt 7 lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ tại chức, khóa 80 (2017 – 2018) dành cho cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn thuộc các huyện giáp vùng Tây Nguyên – Huyện Hàm Thuận Bắc.


Đợt học này, học viên phải tham gia thi phần I.1 về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, phần V.3 về nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở và học phần III.2 về những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.

Qua thi các học phần, học viên khẳng định được những kiến thức đã học của mình. Qua học tập, học viên được bổ sung thêm những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực để vận dụng vào từng vấn đề cụ thể trong lĩnh vực công tác của mình, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hóa các mục tiêu, chủ trương, đường lối chính trị của Đảng trong xã hội./.

Trung tâm BDCT huyện.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK