Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN HỆ THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP LOTUS NOTES 8.5 CÓ TÍCH HỢP GIẢI PHÁP BẢO MẬT CỦA BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ TRÊN GIAO DIỆN WEB

6.3.2018 - 8:6

Ngày 05/3/2018, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận khai mạc lớp tập huấn công tác quản trị và sử dụng Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ trên môi trường web, cho cán bộ Công nghệ thông tin của 24 đơn vị khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh. Đến dự có đồng chí Dương Ngọc Linh, Trưởng phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin, thừa ủy quyền Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biếu khai mạc.


Đồng chí Dương Ngọc Linh –Trưởng phòng Cơ yếu – CNTT- thừa ủy quyền lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biếu khai mạc lớp tập huấn.

Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes hiện đang được triển khai sử dụng trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ, tổng hợp, xử lý đơn thư thông qua các ứng dụng Xử lý công văn, gửi nhận văn bản, Chương trình công tác, khiếu nại tố cáo, thông tin phục vụ lãnh đạo, thư điện tử và Văn kiện Đảng....

Cán bộ CNTT của các đơn vị tham gia tập huấn

Nội dung trọng tâm của đợt tập huấn này là triển khai Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5 trên giao diện web và ứng dụng ký số đối với văn bản điện tử phát hành trên mạng diện rộng Tỉnh ủy của các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 05/3/2018 đến hết ngày 09/3/2018.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK