Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.3.2018 - 12:8

       Ngày 02/3/2018, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017-2022.


       Đồng chí Bùi Thế Nhân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và triển khai chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 1.047 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến ở các điểm cầu trong toàn tỉnh.

      Đồng chí Bùi Thế Nhân cho rằng, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018, đồng chí yêu cầu các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh phải tập trung những giải pháp: nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh giá trị tư tưởng đạo đức Bác Hồ về phong cách người đứng đầu thấm sâu vào mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên; các cấp bộ Đoàn phải xây dựng được chương trình thực hiện xác định mục tiêu, lộ trình, biện pháp, điều kiện, trong đó xác định mục tiêu thực hiện của người đứng đầu; Cần xác định các tiêu chí sát thực tế với đơn vị về xây dựng phong cách của người đứng đầu, đảng viên, một trong những biện pháp quan trọng là kiểm soát thật kỹ, giám sát chặt chẽ không buông lỏng trong quá trình triển khai thực hiện.

       Thông qua chuyên đề nhằm giúp cán bộ Đoàn, các đồng chí đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, nghiên cứu để triển khai thực hiện ./.

Tô Long
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK