Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Phòng PA88 – Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

2.3.2018 - 14:35

       Lĩnh vực phòng, chống các loại tội phạm trong thời gian qua cho thấy có rất nhiều diễn biến mới như: các đối tượng chống đối ngày càng trẻ hóa, hoạt động nhen nhóm thành lập các nhóm kín có tính bảo mật cao trên mạng Internet; các đối tượng tôn giáo, dân tộc, lợi dụng khiếu kiện cũng quyết liệt tìm cách chống phá, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực.


       Song, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cấp ủy, chi bộ Phòng PA88 – Công an tỉnh đã tập trung nỗ lực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm của từng lãnh đạo, chỉ huy, phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi cán bộ trẻ, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành trong công tác phối hợp nên đã hoàn thành được các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

       Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành là nội dung cốt lõi của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Chi bộ PA88 hiện có 33 đảng viên, trong đó hầu hết nhiều đồng chí rất trẻ. Ngoài ra, chưa kể đến nguyên nhân tác động từ cơ chế thị trường, áp lực cuộc sống của bản thân, gia đình, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư của CBCS. Để khắc phục những tồn tại trên, cấp ủy rất coi trọng việc điều hành hoạt động tập thể theo quy chế làm việc, phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên; thẳng thắn trong phê bình và nhận xét đánh giá cán bộ qua các đợt sinh hoạt định kỳ.

       Xác định xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh trên cả 03 mặt: tư tưởng, tổ chức và nhiệm vụ chính trị; trong đó, công tác tư tưởng là đột phá, nó không chỉ đơn thuần là rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương chung, mà còn là tư tưởng quyết liệt, sáng tạo trong tấn công các loại tội phạm. Chi bộ đã và đang luyện tập cho mỗi CBCS trẻ phát huy tối đa năng lực tự chủ, không trông chờ vào sự hướng dẫn hoặc cầm tay chỉ việc như trước đây. Bằng cách làm đó, đến nay đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ khá đồng đều về năng lực thực tiễn, nhiều cá nhân thời gian đầu thường xuyên bị kiểm điểm, phê bình, nay đều rèn luyện tốt.

       Có thể nói, nền tảng cơ bản để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh được bắt đầu từ việc xây dựng và rèn luyện từng cá nhân, yếu tố tiên phong, gương mẫu và thẳng thắn, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành của người đứng đầu ở từng bộ phận, tổ, đội công tác và cấp trưởng đơn vị giữ vai trò hạt nhân quyết định. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh nhiều chủ trương, định hướng, đối sách quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm.

       Từ thực tiễn trong năm qua cho thấy, khó khăn nhất trong công tác tham mưu, đề xuất là phối hợp, tạo sự đồng thuận của các sở ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong xử lý những vụ việc phức tạp cụ thể liên quan tôn giáo, dân tộc và an ninh nông thôn. Bởi vì không phải vụ việc nào các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng đồng thuận. Trong những tình huống cụ thể, phức tạp đó, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn thẳng thắn, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước về nội dung tham mưu, kiên trì vận động các ngành từng bước đồng thuận. Vì thế, rất nhiều vụ việc phức tạp trong năm qua đã được tháo gỡ, góp phần tạo được niềm tin, chỗ dựa vững chắc.

       Để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018, cấp ủy chi bộ PA88 xác định trọng tâm vẫn là công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó, tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế thừa đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bám sát phương châm hành động “chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

       Với những cách làm nêu trên, hàng chục lượt tập thể, cá nhân của đơn vị được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Trong đó, Chi bộ 11 năm liền (2006-2017) được Tỉnh ủy Bình Thuận công nhận danh hiệu “Chi bộ vững mạnh tiêu biểu” cấp tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen “Chi bộ vững mạnh tiêu biểu” năm 2017./.

Tô Long
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK