Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

27.2.2018 - 11:22

     Sáng 02/3/2018, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Đức Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Đến dự có đồng chí Huỳnh Đa Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Thọ - Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 13 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Húy - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chủ trì hội nghị.


     Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, nội dung và hình thức, sát với thực tiễn của từng ngành, địa phương; chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua ngày càng được nâng lên và phát triển ở các lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa rộng khắp và đạt hiệu quả cao, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng sản lượng lương thực đạt 132.927 tấn, đạt 105,5% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước 129,606 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, mang lại kết quả tích cực; trong năm 2017 thực hiện tăng 20 tiêu chí so với năm 2016, lũy kế đến nay toàn huyện đạt 150 tiêu chí/11 xã, bình quân đạt 15,6 tiêu chí/xã, tăng 3 tiêu chí/xã; cuối năm 2017 có thêm 2 xã (Đa Kai và Đức Tín) được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 8 xã. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được những kết quả quan trọng; chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên; công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được bảo đảm; các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có chuyển biến tiến bộ, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân; các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua của mặt trận và các đoàn thể đã chú trọng hướng về cơ sở, làm tốt công tác nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và đạt kết quả cao, góp phần to lớn vào phong trào thi đua chung của huyện.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Húy - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đánh giá cao kết quả đã đạt được qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, đồng chí đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018, trong đó nhấn mạnh: Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kính tế theo kế hoạch đề ra; nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm lợi thế, chủ lực của huyện; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổ định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

     Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã công bố quyết định và trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 9 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể và 1 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, công bố quyết định và trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 23 tập thể, 62 cá nhân; công nhận tập thể lao động tiên tiến 45 tập thể, chiến sỹ thi đua 20 cá nhân, lao động tiên tiến 249 cá nhân./.

Nguyễn Văn Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK