Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận: Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức cấp xã

2.3.2018 - 9:59

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2018


    Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 707 /KH-UBND về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2018. Theo đó, năm 2018 sẽ tổ chức 40 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 3.600 lượt cán bộ, công chức cấp xã, trong đó tập trung bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước chính quyền cơ sở, tin học, kiến thức về tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo; kỹ năng ứng xử và kỹ năng giao tiếp với công dân; kỹ năng nghiệp vụ công tác của cán bộ Mặt trận, các đoàn thể...Việc tổ chức bồi dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu, đồng thời nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, vừa góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

    UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận, Trường cao đẳng Nghề Bình Thuận và UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch để tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo yêu cầu đã đề ra.

    Kinh phí thực hiện dự kiến trên 1,7 tỷ đồng từ nguồn Đề án 1956, Đề án 124 và ngân sách địa phương.

Duy Nghi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK