Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) năm 2018

1.3.2018 - 11:0

Ngày 27/02/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU về tổ chức thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018.


Ban Tổ chức Trung ương tập huấn công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức

Theo đó, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên chính đối với công chức như sau:

- Cơ quan quản lý cán bộ, công chức có nhu cầu về vị trí việc làm của ngạch chuyên viên chính.

- Được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch chuyên viên chính; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng ký dự thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày 01/01/2018.

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên chính.

Đối với viên chức dự xét thăng hạng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể là:

- Cơ quan quản lý viên chức có nhu cầu và cần vị trí việc làm của chức danh dự xét thăng hạng.

- Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của hạng được xét; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; trong 03 năm liên tục tính đến thời gian đăng ký xét thăng hạng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật.

- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp bảo đảm tiêu chuẩn ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực.

- Đáp ứng các yêu cầu xét thăng hạng của từng chức danh nghề nghiệp theo các Quy chế quy định tại Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW, ngày 29/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo phân bổ của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính là 30 chỉ tiêu, xét thăng hạng viên chức là 18 chỉ tiêu. Dự kiến thời gian tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức vào đầu tháng 4/2018./.

Nguyễn Thị Huyền Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK