Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

1.3.2018 - 8:56

Sáng ngày 28/02/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến, quán triệt 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đồng chí Trần Tới - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí Huyện ủy viên (khoá X); các đồng chí nguyên là Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cán bộ trung cao cấp trong lực lượng vũ trang (từ cấp tá trở lên) đang cư trú trên địa bàn huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang huyện; các đồng chí phó các ban của Hội đồng nhân dân huyện; tập thể Ban Thường vụ các đảng bộ cơ sở và tập thể chi ủy các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền; cán bộ, công chức các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tới - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã lần lượt quán triệt toàn văn 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Thông qua Hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của từng chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả theo chủ trương của Tỉnh ủy./.

Bùi Thị Liêm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK