Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thắng Hải nhiệm kỳ 2018 - 2023

1.3.2018 - 8:10

Trong 2 ngày 26 và 27/02/2018, tại nhà văn hóa xã Thắng Hải đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã khóa III nhiệm kỳ 2018 – 2023. Về dự Đại hội có đồng chí Hoàng Hữu Dũng - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Trần Công Trường - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thắng Hải, đại diện các ban ngành đoàn thể của xã cùng 55 đại biểu đại diện cho 791 hội viên hội nông dân xã. Đại hội đã tổng kết hoạt động, công tác Hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.


(Ảnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023)

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thắng Hải đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chất lượng hội viên từng bước được nâng cao, hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức hội; chất lượng sinh hoạt của các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả phân loại hàng năm của các chi hội đều đạt khá trở lên, Hội nông dân xã 04 năm liền đạt danh hiệu vững mạnh, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Toàn xã có 06 chi hội nông dân, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm được 350 hội viên, nâng tổng số lên 791 hội viên, chiếm 82,39% so với số hộ nông dân. Các phong trào thi đua yêu nước của Hội được triển khai mạnh mẽ, trong đó nổi bật là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hưởng ứng phong trào trên, nhiều hộ nông dân đã đăng ký tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đó xuất hiện nhiều mô hình mới như: Mô hình Xoài Thái ghép xoài Đài loan, Nhãn tiêu da bò ghép nhãn xuồng cơm vàng, chăn nuôi gà thả vườn, vịt lấy thịt, heo siêu nạc, bò lai sind... Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống người nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương; số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2017 toàn xã có 261 hộ, trong đó cấp Trung ương có 02 hộ, cấp tỉnh có 14 hộ, cấp huyện có 28 hộ và cấp xã có 217 hộ. Qua phong trào đã làm nhịp cầu nối để Hội triển khai các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước đến cộng đồng dân cư và tạo điều kiện cho nông dân hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau làm ăn vươn lên làm giàu chính đáng góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh các phong trào của Hội, Hội Nông dân xã còn tích cực tham gia phong trào “Xây dựng nông thôn mới” của địa phương bằng các công trình, phần việc cụ thể gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua yêu nước như "dân vận khéo", "ánh sáng an ninh". Tổng giá trị mà nhân dân đóng góp để xây dựng nông thôn mới đến nay là 75 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động; hiến 28 ha đất để cùng địa phương xây dựng các công trình dân sinh..., góp phần đưa xã Thắng Hải về đích nông thôn mới năm 2015. Hội luôn tạo điều kiện để giúp đỡ cho hội viên nông dân có thêm nguồn vốn, vật tư nông nghiệp để phát triển sản xuất chăn nuôi. Các đối tượng được thụ hưởng các nguồn vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, sản xuất chăn nuôi có hiệu quả, đem lại lợi nhuận kinh tế cao. Trong nhiệm kỳ Hội đã tham mưu củng cố hợp tác xã 22/4, thành lập mới tổ hợp tác chăn nuôi gia cầm, xây dựng được chi hội nghề nghiệp và tổ nông dân đoàn kết sản xuất giữ gìn an ninh trật tự. Nhìn chung các mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả góp phần cùng địa phương đạt tiêu chí số 13 về xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ Hội đã phối hợp với các ban ngành xây dựng logo VietGAP cho thương hiệu Nhãn xuồng cơm vàng Thắng Hải ra thị trường trong nước và hướng xuất khẩu ra nước ngoài nhằm giúp cho nông dân tăng thêm thu nhập trong sản xuất để ổn định cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, với tinh thần "Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững" Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thắng Hải xác định "Xây dựng Hội Nông dân xã Thắng Hải vững mạnh xứng đáng vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy nhanh CNH-HĐH". Hội Nông dân xã tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh. Hàng năm có trên 20% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 100% số hộ nông dân có hội viên nông dân; 90% chi hội đạt vững mạnh, Hội Nông dân xã đạt vững mạnh.

(Ảnh Ban Chấp hành ra mắt tại đại hội)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 15 đồng chí trong đó đồng chí Trần Xuân An tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân; bầu 7 đồng chí dự đại hội Hội nông dân huyện lần thứ IX. Qua đó, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới công tác cán bộ hội, tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trần Thị Lam Sương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK