Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 3 năm 2018

28.2.2018 - 16:40

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 215- KL/TU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy.

-Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).


II-CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

 

Thứ năm, ngày 01

 

-Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ ra quân Tháng thanh niên tại xã Hàm Cường.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân theo định kỳ.

 

Thứ sáu, ngày 02

 

-Buổi chiều: +Ban Thường vụ Huyện ủy dự bàn giao nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy khóa VIII (nhiệm kỳ 2015-2020) giữa đồng chí Đặng Hồng Sỹ-nguyên Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Minh-Bí thư Huyện ủy.

+ Thường trực Huyện ủy dự bàn giao Bí thư Đảng ủy

Quân sự huyện.

 

Thứ hai, ngày 05

 

-Thưng trực Huyện ủy dự chào cờ và sinh hoạt đầu tháng.

-Buổi chiều: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến

về công tác cán bộ; Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về nội dung, nhân sự Đại hội Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Thứ ba, ngày 06

 

-Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Khai mạc Hội trại tòng quân.

 

Thứ tư, ngày 07

 

-Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Lễ giao, nhận quân năm

2018 tại huyện.

 

Ctr công tác tháng 3/2018.                                                         2

 

 

 

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban Thường trực HĐND đầu tháng.

 

Thứ năm ngày 08

 

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự giao ban thu ngân sách huyện.

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp tại UBND huyện nghe các ngành, các xã, thị trấn báo cáo tình hình vận động người dân tham gia BHYT toàn dân.

 

Thứ sáu, ngày 09

 

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.

 

Thứ hai ngày 12

 

-Thưng trực Huyện ủy đi cơ sở.

 

Thứ ba, ngày 13

 

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

-Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

 

Thứ tư, ngày 14

 

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến quán triệt   và   triển   khai   thực   hiện   Chỉ   thị   số   30-CT/TU,   ngày

16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

-Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện  ủy  dự Hội nghị điểm tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” tại BCH Quân sự huyện

Thứ tư, năm

ngày 14, 15

-Thưng trực Huyện ủy dự Đại hội Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ

2018-2023.

 

Thứ sáu, ngày 16

-Thưng trực Huyện ủy đi cơ sở.

 

Thứ hai ngày 19

-Buổi chiều:+Đ/c Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

+Thưng trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của bộ chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020” ở tỉnh.

 

Thứ ba, ngày 20

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy  chủ trì họp giao ban các ban của Huyện ủy quý I/2018 và họp cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy.

 

Thứ tư, ngày 21

 

-Bui sáng: Đng chí Phó Bí thư Thưng trực Huyn y họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND huyện.

 

Ctr công tác tháng 3/2018.                                                         3

 

 

Thứ năm, ngày 22

 

-Thưng trực Huyện ủy đi cơ sở.

 

Thứ sáu ngày 23

 

-Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2018; cho ý kiến lãnh đạo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống và kiểm soát ma túy quý I/2018; công tác cán bộ, đảng vụ.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp

Đảng ủy khối Đảng & Đoàn thể huyện.

 

Thứ      hai, ngày 26

 

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; dự họp BCĐ 138, Ban An toàn giao thông quý I/2018.

-Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Thứ ba, ngày 27

 

 

-Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ VPHU.

 

Thứ tư, năm

ngày 28, 29

 

-Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  dự họp kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh (khóa X).

 

Thứ tư, ngày 28

 

-Thưng trực Huyện ủy đi cơ sở.

 

Thứ năm, ngày 29

-Cả ngày: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội thảo Biên soạn lịch sử

LLVT huyện giai đoạn 1975-2015.

 

Thứ sáu, ngày 30

 

-Buổi  sáng:  Hội  nghị  tổng  kết  10  năm  thực  hiện  Nghị  quyết  20- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

-Buổi chiều: Họp giao ban các Thường trực mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2018; xếp lịch tháng 4/2018.

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK