Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN HOẠT ĐỘNG

Phan Thiết công bố kết quả xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu

28.2.2018 - 15:55

Chiều ngày 27/2, UBND thành phố Phan Thiết tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và triển khai ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường xã trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Dự hội nghị có diện lãnh đạo sở nội vụ, thường trực HĐND TP, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Bí thư, chủ tịch 18 phường, xã. Ông Đỗ Ngọc Điệp - chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết chủ trì hội nghị.  


Trong năm qua, UBND thành phố Phan Thiết đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; song kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017 không đạt kết quả như mong muốn. So với năm 2016, điểm xếp thứ hạng của thành phố giảm 6 bậc, giảm về khung xếp loại (từ loại tốt xuống loại khá). Nguyên nhân là do một số cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, UBND các phường, xã vẫn còn xem nhẹ công tác cải cách hành chính, ý thức trách nhiệm không cao. Liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện đúng, đủ quy định về “một cửa, một cửa điện tử liên thông”, phần lớn các cơ quan, đơn vị đều lúng túng, không nắm chắc hết số lượng thủ tục do đơn vị mình theo dõi và thủ tục được công bố tại quyết định nào; không cung cấp hoàn chỉnh trình tự, thủ tục, hồ sơ, căn cứ pháp lý cũng như tên công chức, bộ phận tham gia xử lý của từng thủ tục, từng lĩnh vực cho cơ quan chuyên môn tích hợp vào hệ thống một cửa điện tử. Đối chiếu với bản cam kết người đứng đầu năm 2017, hầu hết thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố đều chưa thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao và cam kết thực hiện từ đầu năm cũng như quyết định giao nhiệm vụ năm 2017 của chủ tịch UBND thành phố.

Đối với các phường, xã, thời gian qua đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần cải thiện một số nội dung liên quan đến chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của thành phố. Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, công tác cải cách hành chính tại các phường, xã vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế về công tác chỉ đạo điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hầu hết người đứng đầu các phường, xã chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình như đã cam kết với chủ tịch UBND thành phố.

Chủ trì hội nghị, Ông Đỗ Ngọc Điệp - chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chỉ số cải cách hành chính năm 2018 để xây dựng và triển khai kế hoạch, biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2017; nỗ lực thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý.

Dịp này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Phan Thiết và chủ tịch UBND 18 phường, xã đã ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính năm 2018.

Xuân Trang - Đắc Phú
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK