Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN HOẠT ĐỘNG

HÀM THUẬN NAM TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2017 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 2018.

28.2.2018 - 10:50

Ngày 26/02/2018, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2018.


Ông Trần Ngọc Diệp – Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Năm 2017, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch UBND huyện phát động. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tiếp tục quán triệt sâu kỹ và tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tác dụng của công tác thi đua khen thưởng, từ đó ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm được Huyện ủy, HĐND và UBND huyện giao. Các phong trào thi đua được phát động gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; phong trào hiến máu tình nguyện; phong trào “chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”,... tiếp tục tạo được những kết quả đáng kể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng địa phương…Tuy nhiên, một số phong trào thi đua tuy đã được các cấp, các ngành phát động, triển khai thực hiện nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, chưa đi vào chiều sâu, hình thức và nội dung thi đua chưa phong phú, đa dạng, chưa phát huy hết tác dụng, hiệu quả của mỗi phong trào. Việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến qua phong trào thi đua tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng, chưa được quan tâm đúng mức.

Tại hội nghị, Ông Trần Ngọc Diệp – Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Tô Thị Xuân Thủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK