Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chuyển giao phương tiện, tài liệu “Đề án số hóa tư liệu” trong tháng 3/2018

28.2.2018 - 8:47

       Sáng ngày 26/02/2018, Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức soát, đánh giá kết quả triển khai Đề án “Số hóa tư liệu lưu trữ các ấn phẩm lịch sử tỉnh Bình Thuận” (gọi tắt là Đề án số hóa tư liệu) để chuyển giao phương tiện, tài liệu cho Văn phòng Tỉnh ủy lưu trữ.


       Qua ra soát, kết quả Khối lượng scan và lưu trữ gồm 6.430 tập tài liệu với tổng số 61.531 trang tài liệu A4; trên 500 hình ảnh và 219 ấn phẩm lịch sử (trên 27.000 trang).

         Việc hoàn thành Đề án và dự kiến chuyển tài liệu về lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy trong tháng 3/2018 sẽ đảm bảo việc bảo quản, lưu trữ và khai thác hiệu quả, lâu dài trong thời gian tới.

Thái Sơn
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK