Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Nét mới trong công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

28.2.2018 - 8:17

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 65 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 2.500 đảng viên và hơn 21 ngàn người lao động. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có nhiều điểm mới được sự đồng tình hưởng ứng của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

Xác định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị; nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công nhân lao động của Đảng bộ; góp phần củng cố niềm tin, định hướng dư luận xã hội, chống lại những luận điệu sai trái, thù địch, “diễn biến hoà bình”, qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong toàn Đảng bộ Khối.  Vì vậy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối quan tâm chỉ đạo, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng trong các loại hình doanh nghiệp. 

Công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đã có nhiều đổi mới, tổ chức nhiều hình thức phong phú, đa dạng; nội dung được báo cáo viên biên tập theo từng đối tượng người học; cách giới thiệu nghị quyết kết hợp giữa lời nói và trình chiếu có cả số liệu, hình ảnh minh hoạ tạo thêm sự hấp dẫn cho người nghe. Sau học tập, người học được viết thu hoạch, trên cơ sở đó để đánh giá nhận thức và sự góp ý của người học về báo cáo viên. Từ đó, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối nắm được tình hình tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, để có sự điều chỉnh trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác này.

Kết quả tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trong năm 2017, bình quân có 98,96% đảng viên tham dự, tuyên truyền rộng rãi đến công nhân lao động trong Khối.

Việc tổ chức bồi dưỡng các lớp lý luận chính trị dành cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chú trọng đổi mới về thời gian, hình thức giới thiệu cho đến cách ra câu hỏi viết bài thu hoạch. Nếu như trước đây thời gian học được tổ chức trong giờ hành chính thì nay được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Báo cáo viên chuẩn bị bài giảng bằng trình chiếu. Lúc khai giảng, ngoài cuốn tài liệu theo chương trình, Ban Tổ chức lớp còn phát cho các học viên bộ câu hỏi gồm 200 câu để nghiên cứu. Cuối khoá, học viên viết thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm kết hợp 01 câu tự luận từ 200 đến 300 từ về một nội dung trong các chuyên đề mà học viên đã nghiên cứu. Với sự đổi mới này được cấp uỷ các cơ sở đồng tình, ủng hộ. Các học viên cho rằng việc nghiên cứu bộ câu hỏi giúp cho họ có thời gian nghiên cứu kỹ và nhớ nội dung các chuyên đề; hình thức viết thu hoạch nhẹ nhàng hơn; kết qủa bài viết của học viên cũng cao hơn so với trước đây.

Năm 2017, Đảng uỷ Khối đã tổ chức được 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 337 học viên và 02 lớp đảng viên mới cho 145 học viên.

Bên cạnh việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết, lý luận chính trị, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối còn đổi mới việc tổ chức thông tin thời sự trong nước và ngoài nước cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối như phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mời các báo cáo viên Trung ương, các nhà nghiên cứu nói chuyện về các chuyên đề kinh tế, các hiệp định thương mại thế hệ mới giúp cho cán bộ chủ chốt, doanh nhân của Đảng bộ được thông tin kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp có hiệu quả hơn.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chủ trương:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa sáng tạo trong cách tổ chức, thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ Khối.

Thứ hai, các báo cáo viên phải tự nghiên cứu, học tập để cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng. Chú trọng đổi mới phương thức truyền đạt, giảm bớt hình thức độc thoại mà áp dụng phương pháp nêu vấn đề, hướng dẫn; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, thảo luận của người học.

Thứ ba, phát huy vai trò của đồng chí bí thư cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc trao đổi với người quản lý doanh nghiệp tạo điều kiện để cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, công nhân lao động được tham gia đầy đủ các lớp học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, lý luận chính trị theo quy định.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết; kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm.

DH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK