Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

23.2.2018 - 15:35

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/UBKTTU, ngày 05/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và Chương trình số 37-CTr/HU, ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:


I- Mục đích, yêu cầu:

- Giúp ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, công chức trong Ngành ôn lại quá trình phát triển, cống hiến, trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng trong 70 năm qua; đồng thời, động viên cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác kiểm tra các cấp, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Ngành, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Nhằm để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu một cách đầy đủ hơn truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng, qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Việc tổ chức kỷ niệm phải trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức.

II- Nội dung hoạt động:

1- Tăng cường viết tin, bài để tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát trên các bản tin, đài phát thanh huyện và trang Website của Tỉnh ủy.

2- Phát động phong trào thi đua trong cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đề nghị UBND huyện khen thưởng đối với tập thể Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/10/2017 - ngày 16/10/2018.

3- Cử cán bộ, công chức tham gia đoàn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Trung ương tại Tân Biên, Tây Ninh.

- Thời gian thực hiện: Ngày 05 - 06/10/2018.

4- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp mặt cán bộ, công chức ngành kiểm tra Đảng với hình thức phù hợp.

- Thành phần mời dự:

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

+ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phụ trách huyện;

+ Thường trực Huyện ủy;

+ Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, các đoàn thể chính trị xã hội;

+ Đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị;

+ Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XI;

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan có ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

+ Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở trực thuộc;

+ Các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cán bộ, công chức đã công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn huyện;

+ Các đồng chí đã được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng;

+ Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Thời gian thực hiện: Chiều ngày 16/10/2018.

5- Tiếp tục thực hiện việc xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng đối với cán bộ, đảng viên công tác trong ngành kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

6- Tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trên đây là kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, theo từng thời gian cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy và tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.

Kèm theo file văn bản.

UBKT Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK