Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Vai trò của Đoàn trong công tác ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh

12.2.2018 - 10:46

Cùng với việc tổ chức, tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn Khối đã tích cực vận động đoàn viên thanh niên ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

Trong những năm qua, những tiến bộ  khoa học – kỹ thuật đang đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt trong điều kiện nước ta đang trong thời kỳ phát triển. Xác định được vai trò quan trọng đó, cùng với các cấp, các ngành, Đoàn Khối cùng các cơ sở đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng hành cùng thanh niên đưa ứng dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển doanh nghiệp cũng như xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu mạnh.

Cùng với việc tổ chức, tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn Khối đã tích cực vận động đoàn viên thanh niên ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Một số cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo về vấn đề chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên. Ngoài việc được tiếp cận và học tập được nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực, nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, đoàn viên thanh niên còn được thảo luận, trao đổi về những khó khăn trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế; được giới thiệu và phổ biến những cách làm hay, mô hình mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ giúp đoàn viên thanh niên phát huy năng lực, sức trẻ của mình trong việc nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh...Chính vì thế, trong những năm qua các bạn đoàn viên thanh niên đã có nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động ứng dụng khoa học – kỹ thuật của đoàn viên thanh niên vẫn còn nhiều hạn chế như: Phong trào thanh niên thi đua tiến quân vào khoa học – kỹ thuật chưa được triển khai rộng khắp, công tác nghiên cứu khoa học trong thanh niên chưa phát huy hết tiềm năng và sức sáng tạo. Số đoàn viên thanh niên giỏi ngoại ngữ, tin học chưa nhiều. Đặc biệt nhiều đoàn viên thanh niên có trình độ chưa được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực, sở trường của mình. Việc phối hợp, huy động các nguồn lực đầu tư cho thanh niên xung kích, ứng dụng khoa học – kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin vào học tập, lao động, sản xuất còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

Để phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trên lĩnh vực khoa học – kỹ thuật, rất cần có sự quan tâm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp nhằm tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, đầu tư xứng đáng về nguồn lực cho thanh niên tham gia vào hoạt động khoa học – kỹ thuật. Đồng thời phối hợp triển khai phong trào nghiên cứu khoa học sâu rộng trong mọi thành phần, đối tượng đoàn viên thanh niên trong Khối; trong đó khuyến khích thanh niên tập trung nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào đời sống, sản xuất; hàng năm tổ chức có hiệu quả các Hội thi tin học trẻ, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, Hội thi tay nghề giỏi…, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, kịp thời phát hiện những tài năng trẻ để hỗ trợ, bồi dưỡng, phát triển thành những hạt nhân trong phong trào và đào tạo thành hạt nhân khoa học – kỹ thuật của tỉnh. Tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong việc áp dụng hiệu quả những tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh cũng như các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, Đoàn Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào thực tiễn. Qua đó, tạo khí thế mới để đoàn viên thanh niên thi đua sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và đời sống; bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, góp phần hình thành lớp thanh niên năng động, sáng tạo, nắm vững khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 

Trọng Tùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK