Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn số 1091-CV/TU, ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường phòng, chống tội phạm trộm cấp trên địa bàn thị xã

10.2.2018 - 16:34

Tăng cường phòng, chống tội phạm trộm cấp trên địa bàn thị xã


Tải file: /uploads/News/files/CV%20CHI%20DAO%20PHONG%20CHONG%20TOI%20PHAM%20TROM%20CAP.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK